Kylät ja kaupungit 2

Lähestyin aikaisemmassa kirjoituksessani teemaa kylät ja kaupunginosat.  Näen näissä tiettyä samankaltaisuutta.  Kylät ja kantakaupungin osat eroavat toisistaan melkoisesti.  Yhtäläisyyksiä niillä kuitenkin on. Esimerkiksi se että ihmiset yleensä ihan itse ovat valinneet asuinpaikkansa ja haluavat niissä asua.

Kantakaupungeissa asuminen on palvelujen runsaamman tarjonnan vuoksi ehkä hiukan mutkattomampaa. Ihmisiä on paljon enemmän, niin kuin myös liikennettä ja tapahtumia.  Se ei välttämättä aina ole pelkästään hyvä asia.  Tiheämpi liikenne ja lukuisat liikkujat ovat omiaan tekemään liikkumisesta vaativampaa.  Tämä taas aiheuttaa paineita liikennejärjestelyjen kehittämiseksi, jotta liikkuminen olisi riittävän turvallista.

Maaseudulla ja kylissä eläminen on kaupunkitaajamia rauhallisempaa.  Liikennevirrat ovat pienempiä ja liikkuminen on siten helpompaa… mutta ei niille ihmisille, jotka joutuvat turvautumaan julkisten palvelujen varaan.   Tästä syystä julkisten toimijoiden tulee turvata riittävät liikenneyhteydet, bussivuorot, reitit jne. myös maaseudulle.

Kaikilla kaupunkilaisilla asuinpaikastaan riippumatta tulee olla oikeus liikkua ja tehdä se turvallisilla väylillä ja tarvittaessa riittävien julkisen liikenteen vuorojen avulla.  Tämän varmistamiseksi kuntapäättäjät ovat avainasemassa.

Mika Heikkonen

mikaheikkonen.com

Kommentointi on suljettu.

css.php